• APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

The Symbol : SRT3000XLI
17977.00
opak Add to wishlist
Shipping within 24 hours
Shipping price 14.99
Personal collection 0
Parcel locker InPost 14.99
InPost PARCEL 20
DPD PARCEL 25
UPS PARCEL 25
DHL PARCEL 25
The Availability Of Mało
The Weight Of The 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75

Leave your phone

Ochrona zasilania z podwójn? konwersj? online o skalowalnym czasie podtrzymania, do ?rodowisk o wysokiej g?sto?ci

Sk?ad zestawu: Oprogramowanie na CD, Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju, Dokumentacja na CD, Instrukcja u?ytkownika, Kabel USB, Karta gwarancyjna

Na wyj?ciu

Moc wyj?ciowa

2.7 KW / 3.0 kVA

Maksymalna mo?liwa do konfiguracji moc (w watach)

2.7 KW / 3.0 kVA

Napi?cie wyj?ciowe

230V

Uwaga nt. napi?cia wyj?ciowego

Mo?liwo?? konfiguracji znamionowego napi?cia wyj?ciowego 220 : Znamionowe napi?cie wyj?ciowe 230 lub 240

Zniekszta?cenia napi?cia wyj?ciowego

Poni?ej 2%

Cz?stotliwo?? na wyj?ciu (zsynchronizowana z sieci? zasilaj?c?)

50/60Hz +/- 3 Hz

Inne napi?cia wyj?ciowe

220, 240

Wspó?czynnik szczytu

3:1

Topologia

Technologia Double Conversion Online

Typ przebiegu

sinusoida

Z??cza wyj?ciowe

(8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

(2) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)

Uk?ad obej?ciowy (bypass)

Wewn?trzny tor obej?ciowy (automatyczny lub r?czny)

 

Na wej?ciu

Nominalne napi?cie wej?ciowe

230V

Cz?stotliwo?? wej?ciowa

40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)

Typ gniazda wej?ciowego

British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P

D?ugo?? przewodu zasilania

2.44 metry

Zakres napi?cia wej?ciowego w trybie podstawowym

160 - 275 V

Zmienny zakres napi?cia wej?ciowego w trybie podstawowym

100 - 275 (half load) V

Ilo?? kabli zasilaj?cych

3

Inne napi?cia wej?ciowe

220, 240

 

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora

Bezobs?ugowy szczelny akumulator kwasowo-o?owiowy z elektrolitem w postaci ?elu szczelny

Typowy czas ?adowania

3 godziny

Akumulator zamienny

APCRBC152

Ilo?? zestawów RBC™

1

Rozszerzalny czas podtrzymania

1

Pojemno?? Akumulatora, VAh

505

Opcje przed?u?onego podtrzymania zasilania dla

APC-Smart-UPS-SRT-3000-VA-230-V

Czas podtrzymania

Wy?wietl wykres czasu podtrzymania

Wy?wietl tabel? czasu podtrzymania

Sprawano?c

Wy?wietl wykres efektywno?ci

 

Komunikacja i zarz?dzanie

Interfejs Port (s)

RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB

Panel sterowania

Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm d?wi?kowy

Alarmy d?wi?kowe i wizualne wed?ug priorytetu wa?no?ci zdarzenia

Awaryjny wy??cznik zasilania

Tak

Ilo?? interfejsów SmartSlot™

1

 

Ochrona przed przepi?ciami i filtracja

Klasa energetyczna sprz?tu przeciwprzepi?ciowego

340 D?ule

Filtrowanie

--

 

Parametry fizyczne

Ci?ar netto

31.3 kg

Ci?ar w stanie gotowym do transportu

36.74 kg

Maksymalna wysoko??

432 mm

Maksymalna szeroko??

85 mm

Maksymalna g??boko??

635 mm

Wysoko?? transportowa

246 mm

Szeroko?? transportowa

599 mm

G??boko?? transportowa

871 mm

Kolor

Black

Jednostek na palet?

6.0

 

Parametry ?rodowiskowe

Temperatura eksploatacji

0 - 40 °C

Temperatura (przechowywanie)

-15 - 45 °C

Wilgotno?? wzgl?dna podczas pracy

0 - 95% no %

Wilgotno?? wzgl?dna (przechowywanie)

0 - 95% no %

Wysoko?? n.p.m. podczas pracy

0-3000 metry

Wysoko?? n.p.m. (przechowywanie)

0-15000 metry

Ha?as s?yszalny w odleg?o?ci 1 m od powierzchni urz?dzenia

55.0 dBA

Rozpraszanie ciep?a w trybie online

703.0 BTU/godz.

Klasa ochrony

IP 20

 

Certyfikaty i zgodno?? z normami

Potwierdzenia zgodno?ci

CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), RCM, VDE

Okres gwarancji

3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question
  • Manufacturers