• M4300-24XF MANAGED SWITCH

The Symbol : XSM4324FS-100NES
16536.00
opak Add to wishlist
Shipping within 24 hours
Shipping price 14.99
Personal collection 0
Parcel locker InPost 14.99
InPost PARCEL 20
DPD PARCEL 25
UPS PARCEL 25
DHL PARCEL 25
The Availability Of Mało
The Weight Of The 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75

Leave your phone

Seria prze??czników NETGEAR M4300 Stackable zapewnia niedrogie us?ugi L2/L3/L4 oraz IPv4/IPv6 z pe?nym zasilaniem PoE+ we wdro?eniach kra?cowych realizowanych w przedsi?biorstwach o ?rednich rozmiarach oraz w kluczowych wdro?eniach w ma?ych przedsi?biorstwach, gdzie zapewniaj? niezrównan? prostot? u?ytkowania: modele 10G mo?na bezproblemowo ??czy? z modelami 1G z tej samej serii, tworz?c topologie stackowania typu „Spine and Leaf” o liniowej pr?dko?ci. Architektury Virtual Chassis ze sta?ym przekazywaniem ruchu (NSF) zapewniaj? zaawansowane funkcje klastrów High Availability (HA) z bezprzerwowym prze??czaniem awaryjnym w ramach stosu. Podwójne, nadmiarowe zasilanie stanowi?ce wyposa?enie modeli o pe?nej szeroko?ci zapewnia ci?g?o?? zarz?dzania w przedsi?biorstwie. Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje standardowo routing statyczny, dynamiczny i w oparciu o regu?y. Seria prze??czników NETGEAR M4300 zapewnia bezprzewodowy dost?p, ujednolicon? komunikacj? i profesjonalne instalacje przesy?ania audio i wideo z po?rednictwem IP (AV-over-IP).

 

Numer produktu

M4300-24XF

Miniatura produktu
Opis modelu
 • Zarz?dzany prze??cznik 24x10G Stackable o po?owie szeroko?ci z 24 z??czami SFP+
Karta danych (PDF)
Karta danych (Excel)
Numer zamówienia
 • XSM4324FS
Poziom ha?asu
 • 39,07 dB przy 25°C (77°F)
Pobór mocy (maks.)
 • 87,2 W
Porty 1G RJ45
 • -
Porty 10G RJ45
 • 2 wspó?dzielone porty 10GBASE-T (pr?dko?ci Fast Ethernet, 1G oraz 10G)
Porty 10G Fiber SFP+
 • 24 x SFP+ (pr?dko?ci 1G i 10G)
Power over Ethernet
 • -
Moc PoE (W)
 • -
Zestaw funkcji
 • Warstwa 3 (statyczny, w oparciu o regu?y oraz dynamiczny routing RIP OSPF VRRP PIM)
Porty zarz?dzania
 • Port serwisowy 1G Ethernet do zarz?dzania metod? out-of-band (OOB, RJ45)
 • RS232 poprzez seryjne z??cze RJ45 na potrzeby lokalnej konsoli zarz?dzania
 • Port Mini-USB na potrzeby lokalnej konsoli zarz?dzania
 • Port USB na potrzeby lokalnego magazynowania danych, tworzenia dzienników i zapisywania plików konfiguracji oraz obrazów
Obudowa
 • Modu? o po?owie szeroko?ci umo?liwiaj?cy monta? jednego lub dwóch prze??czników 10 G w pojedynczym gnie?dzie stojaka nadmiarowej architektury „Top of Rack”
 • 1 modu?owy zasilacz
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question
 • Manufacturers