• M4300-52G-PoE+ (550W PSU) Stackable Managed Switch with 48x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3

The Symbol : GSM4352PA-100NES
15025.00
opak Add to wishlist
Shipping within 24 hours
Shipping price 14.99
Personal collection 0
Parcel locker InPost 14.99
InPost PARCEL 20
DPD PARCEL 25
UPS PARCEL 25
DHL PARCEL 25
The Availability Of Mało
The Weight Of The 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75

Leave your phone

Seria M4300 Intelligent Edge

Prze??czniki typu „Stackable” ze sta?ym przekazywaniem ruchu.

Jedyna na ?wiecie platforma 1G, 10G i 40G typu „Stackable”, opracowana dla serwerów i instalacji audiowizualnych, z konwergentn? warstw? dost?pu i niezawodnym rdzeniem, przeznaczona do przedsi?biorstw o ?rednich rozmiarach. Stackowana topologia urz?dze? M4300 obs?uguje 384 porty 1G, 768 portów 10G, 192 porty 40G lub ich kombinacj?, tworz?c niepowstrzymane systemy komunikacji „od skraju do rdzenia”.

Seria prze??czników NETGEAR M4300 Stackable zapewnia niedrogie us?ugi L2/L3/L4 oraz IPv4/IPv6 z pe?nym zasilaniem PoE+ we wdro?eniach kra?cowych realizowanych w przedsi?biorstwach o ?rednich rozmiarach oraz w kluczowych wdro?eniach w ma?ych przedsi?biorstwach, gdzie zapewniaj? niezrównan? prostot? u?ytkowania: modele 10G mo?na bezproblemowo ??czy? z modelami 1G z tej samej serii, tworz?c topologie stackowania typu „Spine and Leaf” o liniowej pr?dko?ci. Architektury Virtual Chassis ze sta?ym przekazywaniem ruchu (NSF) zapewniaj? zaawansowane funkcje klastrów High Availability (HA) z bezprzerwowym prze??czaniem awaryjnym w ramach stosu. Podwójne, nadmiarowe zasilanie stanowi?ce wyposa?enie modeli o pe?nej szeroko?ci zapewnia ci?g?o?? zarz?dzania w przedsi?biorstwie. Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje standardowo routing statyczny, dynamiczny i w oparciu o regu?y. Idealna do bezprzewodowego dost?pu, ujednoliconej komunikacji oraz przesy?anie wideo z kamer IP seria prze??czników NETGEAR M4300 zosta?a przygotowana do wykorzystania technologii przysz?o?ci dzi?ki wykorzystaniu sieci SDN (Software-denied Network) oraz wsparcia OpenFlow 1.3 dla sieci.

 

Numer produktu

M4300-52G-PoE+ (550W PSU)

Miniatura produktu
Opis modelu
 • Prze??czniki Stackable z zarz?dzaniem 48x1G PoE+ z 2x10GBASE-T oraz 2xSFP+ (Zasilacz 550W)
Numer zamówienia
 • GSM4352PA
Poziom ha?asu
 • 39,8 dB przy 25°C (77°F)
Pobór mocy (Maks.)
 • 865 W
Porty 1G RJ45
 • 48 x 10/100/1000
Porty 10G RJ45
 • 2 x 10GBASE-T (pr?dko?ci Fast Ethernet, 1G oraz 10G)
Porty 10G Fiber SFP+
 • 2 x SFP+ (pr?dko?ci 1G i 10G)
Power over Ethernet
 • 48 x port PoE+ 30 W
Moc PoE (W)
 • 480W PoE przy 1 zasilaczu o napi?ciu 110 V/220 V pr?du przemiennego
 • 480W PoE przy 2 zasilaczach w trybie nadmiarowym RPS o napi?ciu 110 V/220 V pr?du przemiennego
 • 720W PoE przy 2 zasilaczach w trybie wspó?dzielenia EPS o napi?ciu 110 V/220 V pr?du przemiennego
 • Zewn?trzny system RPS4000v2 do nadmiarowej konfiguracji zasilania (RPS) przy zastosowaniu 2 wewn?trznych zasilaczy w trybie EPS
Zestaw funkcji
 • Warstwa 3 (statyczny, w oparciu o regu?y oraz dynamiczny routing RIP OSPF VRRP PIM)
Porty zarz?dzania
 • Port serwisowy 1G Ethernet do zarz?dzania metod? out-of-band (OOB, RJ45)
 • RS232 poprzez seryjne z??cze RJ45 na potrzeby lokalnej konsoli zarz?dzania
 • Port Mini-USB na potrzeby lokalnej konsoli zarz?dzania
 • Port USB na potrzeby lokalnego magazynowania danych, tworzenia dzienników i zapisywania plików konfiguracji oraz obrazów
Modu?
 • Pe?nej szeroko?ci z podwójnym, nadmiarowym, modularnym systemem zasilaczy zapewniaj?cym nieprzerwane dzia?anie
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question
 • Manufacturers